Cele patru elemente primordiale care compun mediul înconjurător se regăsesc în asamblajul articulat poliptic și în scenele aflată într-o suită compozițională. Pământul, aerul, apa și focul reprezintă – în tehnica fotomontajului – fundalul fiecărei scene, iar femeia și bărbatul, elemente contrastante, opuse, personificați precum un… cuplu modern de zei. Stilizați, acești zei stăpânesc tutelar sau chiar… antagonic scena în care sunt reprezentați.

Surreal_Pro Image 2016

Dacă – personificat – pământul este pereche a cerului, femeia este cea care apare în imagine ca stăpânind mediul atribuit zeului Geb, în mitologia egipteană Zeu al Pământului. O altă interpretare ar putea fi aceea că femeia este Zeița Pământului, zeița-mamă denumită Toci în mitiologia aztecă. Coroana de pe creștet și atitudinea subliniază dominația asupra… mediului golaș, însingurat, aproape deșertic și tumultos ca atmosferă. Mediul este ilustrat ca o “creație” a omului după mii de ani de intervențonism în natură. Totodată ambientul scoate în evidență personajul, ilustrat modern vestimentar. Baloanele sunt o parafrază la simbolistica actualului, în contrast cu coroana, element stilizat dar care se regăsește în reprezentările mitologice ale zeităților. Tot ca o parafrază este și faptul că omul creat din lut auspra căruia s-a suflat viață domină pământul lăsat… fără viață ca o consecință ireparabilă a acțiunilor sale antropologice. Pământul o dată fertil și dădător de viață și de belșug își trăiește acum, real, declinul.

O altă înfățișare a… aerului, complementară pământului, a fost ilustrată în cealaltă secvență. Făpturi acvatice viețuiesc independent de mediul lor cunoscut, plutind sau chiar… zburând pe cerul imaginar. Abstract, nedefinit, aerul este asociat cu idea de zbor. Aerului transformat în vânt i s-au atribuit legendar zeități masculine, în imaginea de față mediul fiind dominat în opoziție de o femeie sau fiind chiar zeița persană Zata, zeiță bună. Furia și tumultul naturii ori forța sa distructivă nu s-au dorit reprezentate, ci mai curând… fața blândă, calmă a elemenutului aer pentru a sublinia idea de plutire și de calmitate. Aripile cunoscutelor zeității ale vânturilor au fost, de asemenea, stilizate, gulerul bufant și ținuta modernă ancorând în actual personajul feminin.

Regenerarea și puritatea sunt atributele elementului primordial apă. Nu şi în această ilustraţie. Lumea apelor ascunde arhitectură urbană dezolantă stăpânită de o creatură fabuloasă. Un zeu metamorfozat în sirenă domină mediul atribuit mai ales zeităţilor feminine, ţinând captivă zeiţa Apa din mitologia vedică. Apa nu mai este element al genezei, mediul nefiind populat de vegetaţie, ci de zidiri abandonate. Singurele elemente însufleţite sunt personajele şi peştii care reprezintă ideea de speranţă, ca o apă vie după cum o regăsim în basmele româneşti.

Sacru sau purificator, nu demonic şi mistutitor. Astfel a fost ilustrat focul ca element prim. Focul ca interioară ardere umană şi nu ca o manifestare a vreunei zeităţi este o altă interpretare a foto-montajului. Frământările interioare care nu se sting niciodată pe parcursul existenţei, vii precum flacăra olimpică a Greciei Antice. Simbol al puterii divine, de sorginte celestă, focul este dominat chiar de un zeu masculin… stilizat modern, fără antogonismul ca mediul să aparţină legendar vreunei zeităţi feminine.

Cele patru elemente compun posibilităţi infinite de reprezentare şi interpretare, de aceea numitorul comun al tablourilor vivante îl reprezintă sufletul, ca o consecinţă a îngemănării acestor elemente.

Artiști şi autori inspiraționali:

Reclame